Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Na úvod

    S logom nášho Spolku sa čitatelia Kysúc stretávali občas, vždy pri nejakej významnejšej udalosti, ktorej iniciátorom bol Spolok. Pred štyrmi rokmi to bolo vydanie monografie o meste Čadca, potom stretnutie čadčianskych rodákov pri 440. výročí mesta, či predvlaňajšia prezentácia knižky Čadčianske pľace. Pravidelne sme oboznamovali s výsledkami súťaže žiakov základných škôl o tom ako poznajú svoje mesto v súťaži Moja rodná (Čadca). Vlani sme po prvý raz udelili Cenu akademika Emila Špaldona najaktívnejšiemu študentovi stredných škôl. Trvale sa usilujeme sprítomňovať život a dielo významných rodákov, žijúcich i tých, ktorých život a dielo sú už zavŕšené.

    Všetka táto naša činnosť smeruje k obyvateľom mesta, na povzbudenie nášho vedomia kontinuity života v meste a spoluzodpovednosti za jeho vývoj. Toto poslanie môžeme napĺňať len v trvalom kontakte s obyvateľmi mesta. Preto sme rozhodli prezentovať činnosť spolku pravidelne na samostatnej internetovej stránke, kde bude možné okrem aktuálneho spravodajstva uverejňovať aj rozsiahlejšie príspevky. V najbližšej dobe by to malo byť pripomenutie histórie a súčasnosti niektorých zaujímavých objektov, ktoré vytvárali obraz mesta v minulosti a zachovali sa doteraz, hoci v pozmenenej podobe (hotel Reich, hotel Klappholz, textilná fabrika, mlyn, pivovar...), prípadne aj tých, ktoré padli za obeť prestavbám v meste (synagóga, Lackov dom), alebo nehodnému hospodáreniu v nich (Palárikov dom). Budeme prinášať aj zaujímavé informácie o meste a živote v ňom, pokiaľ budú mať dlhodobejšiu platnosť. Očakávame, že s ďalšími námetmi na rozšírenie našej pôsobnosti prídu aj čitatelia tejto stránky. Boli by sme radi, keby sa táto stránka stala živou tribúnou názorov, ktoré prinesú nové podnety pre rozvoj mesta a ktoré budú šíriť dobrý ohlas o ňom.

Pozývajú na prezentáciu knihy

Vo štvrtok 19. októbra sa v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci uskutoční prezentácia knihy Ochrana prírody na Kysuciach.

Vytvorené: 16.10.2017 | čítať celý článok | Čitateľov: 1725

Moja rodná Čadca – 11. ročník

Tradičná súťaž žiakov čadčianskych základných škôl a ich rovesníkov z gymnázia sa konala 22.marca 2017 v Dome kultúry Čadca.

Vytvorené: 27.03.2017 | čítať celý článok | Čitateľov: 2010

Akademik Dr.h.c. prof. Ing. Emil Špaldon, DrSc.,

Akademik  Emil Špaldon sa narodil 12.mája 1918 v Čadci. Po úspešnej maturite na reálnom gymnáziu v Žiline odišiel z rodného kraja študovať do Prahy, kde absolvoval dva semestre štúdia matematiky na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity.

Vytvorené: 06.11.2015 | čítať celý článok | Čitateľov: 3559

Odišiel významný človek akademik Emil Špaldon

16. septembra 2015 nás vo veku 97 rokov navždy opustil akademik Dr.h.c. prof. Ing. Emil Špaldon, DrSc.,

Vytvorené: 06.11.2015 | čítať celý článok | Čitateľov: 2544
< predchádzajuca | nasledujúca >